94 – Usko ja toimi

Lisää suosikiksi

Mikä on hienoin asia, jonka joku ihminen on sinulle tehnyt?

Jaak. 2:14–26

14. Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä? 15. Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, 16. niin turha teidän on sanoa: "Menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin", jos ette anna heille mitä he elääkseen tarvitsevat. 17. Näin on uskonkin laita. Yksinään, ilman tekoja, se on kuollut. 18. Ehkä joku nyt sanoo: "Sinulla on usko, minulla teot." Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. 19. Sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet - pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. 20. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? 21. Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhurskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? 22. Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, teoissa usko tuli todeksi. 23. Ja niin täyttyi Raamatun sana: "Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi", ja hän sai nimen Jumalan ystävä. 24. Näette siis, että ihminen osoittautuu vanhurskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. 25. Juuri tekojensa ansiosta portto Rahabkin osoittautui vanhurskaaksi, kun otti sanansaattajat luokseen ja auttoi heidät pois toista tietä. 26. Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin kuollut ilman tekoja.
Pohdintaa ja taustatietoa

Ihminen pelastuu uskomalla Jeesukseen, näinhän Raamatussa sanotaan. Mikä merkitys sitten on teoilla, joista Jaakob puhuu? Eikö usko yksin riitäkään?

Kun ihminen tulee uskoon, Pyhä Henki tulee häneen asumaan. Jumalan Pyhä Henki tekee hyviä tekoja ihmisen kautta. Läpi kristinuskon historian on ollut niitä, jotka ovat lähteneet viemään evankeliumia kauas kotimaastaan joskus hengenvaarallisillekin seuduille, itseään säästämättä.

Edelleenkin osa kristityistä suostuu uhraamaan vaikka henkensä uskonsa takia. Pyhä Henki antaa rohkeuden ja voiman. Pyhän Hengen työtä on myös se, jos joku haluaa arkensa keskellä luopua rahastaan tai ajastaan toisten hyväksi.

Se, joka on saanut uskon lahjan, tietää, miten arvokas se on: ilman sitä ihminen joutuu kadotukseen. Kiitollisuus lahjan antajaa, Jumalaa, kohtaan antaa ilon ja halun olla tekemisissä Jumalan kanssa. Kun ihminen rukoilee tai lukee Raamattua, Jumala saa mahdollisuuden vaikuttaa ihmisessä. Jos usko ei näy ollenkaan teoissa, se osoittaa ihmisen olevan täysin välinpitämätön Jumalaa kohtaan. Silloin uskokin kuolee.

Anu Vuola
raamattutyön koordinaattori


Kirjoita muistiinpanoja


Mieti:

Millä tavalla olet nähnyt uskon vaikuttavan jonkun ihmisen teoissa?