83 – Jumalan sotavarusteet

Lisää suosikiksi

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta "sota"?

Ef. 6:10–18

10. Lopuksi: vahvistukaa Herrassa, ottakaa voimaksenne hänen väkevyytensä. 11. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan. 12. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. 13. Ottakaa siis yllenne Jumalan taisteluvarustus, niin että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään taistelusta pystyssä pysyen. 14. Seiskää lujina! Kiinnittäkää vyöksenne totuus, pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan 15. ja sitokaa jalkineiksenne alttius julistaa rauhan evankeliumia. 16. Ottakaa kaikessa suojaksenne uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. 17. Ottakaa myös pelastuksen kypärä, ottakaa Hengen miekka, Jumalan sana. 18. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta.
Pohdintaa ja taustatietoa

Jos Jumala on sinun Herrasi, hän saa johtaa elämääsi. Silloin olet hyvässä turvassa. Hyvän ja pahan välillä käydään kiivasta sotaa, jota emme useinkaan huomaa. Mutta tämä sota koskee meitäkin, ja siksi siitä on hyvä tietää. Ja kuten aina, sotaan pitää varustautua. Millaisia varusteita tällaisessa ns. henkien taistelussa sitten voi käyttää ja mistä ne voi hankkia?

Kun Paavali kirjoitti efesolaisille, hän vertasi kristityn taisteluvarustusta roomalaisen sotilaan varusteisiin. Vyö piti sotilaan housut ylhäällä ja oli oleellinen apuväline, joka vapautti kädet ja mahdollisti nopean etenemisen. Siihen sai myös kiinnitettyä aseen. Paavali vertasi vyötä totuuteen: totuus tekee ihmisen vapaaksi. Jalkineet suojasivat jalkoja terävässä kivikossa, ne kuvaavat valmiutta lähteä kaikenlaisiin maastoihin kertomaan Jeesuksesta. Haarniska, eli vanhurskaus, joka tarkoittaa Jumalalle kelpaamista, suojelee sydäntämme ja ruumistamme. Uskon kilpi, joka suojaa palavilta nuolilta, kuvaa luottamusta Jumalan armoon silloinkin, kun joudutaan kiusaukseen tai hyökkäyksen kohteeksi.

Hengen miekka on Jumalan sana, joka on paras ase Paholaisen hyökkäyksiä vastaan. Itse asiassa kaikki nämä varusteet ovat Jeesuksen ominaisuuksia, eli kristitty saa pukea Jeesuksen päälleen silloin, kun hän joutuu taisteluun pahaa vastaan. Ja koska Jeesus on jo voittanut pahan, hänet päällensä pukenut kristittykin voittaa aivan varmasti.

Anu Vuola
raamattutyön koordinaattori


Kirjoita muistiinpanoja


Mieti:

Millä tavalla valmistaudut henkisiin ja hengellisiin hyökkäyksiin?