79 – Matkustamista ja opettamista

Lisää suosikiksi

Oletko joskus kokenut, että jotkin ovet selvästi sulkeutuvat - kun taas jotkin toiset, yllättävätkin, yhtäkkiä avautuvat?

Ap. t. 16:6–15

6. He jatkoivat sitten matkaa Frygian ja Galatian halki, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasian maakunnassa. 7. Mysian puolelle tultuaan he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen Henki ei sallinut sitä, 8. ja niin he kulkivat Mysian kautta ja tulivat Troakseen. 9. Yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi: "Tule meren yli tänne Makedoniaan ja auta meitä." 10. Kun Paavali oli nähnyt tämän näyn, me hankkiuduimme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. 11. Niin siis lähdimme Troaksesta. Purjehdimme suoraan Samothrakeen ja sieltä seuraavana päivänä Neapoliiseen. 12. Sieltä jatkoimme matkaa Filippiin, roomalaiseen siirtokuntaan, joka on ensimmäisiä kaupunkeja Makedoniaan tultaessa. Viivyimme siellä muutamia päiviä. 13. Sapattina menimme kaupungin ulkopuolelle joen rantaan; arvelimme, että siellä olisi rukouspaikka. Istuuduimme sinne ja puhuimme naisille, joita siellä oli koolla. 14. Meitä kuuntelemassa oli myös muuan Lyydia, jumalaapelkäävä nainen, joka oli kotoisin Tyatirasta ja kävi kauppaa purppurakankailla. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen mitä Paavali puhui, 15. ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin. Hän sanoi sitten meille: "Jos kerran pidätte minua Herraan uskovana, tulkaa kotiini ja jääkää vieraikseni." Hän vaatimalla vaati meitä tulemaan.
Pohdintaa ja taustatietoa

Paavali ei tehnyt lähetysmatkojaan yksin, vaan kaksin tai ryhmässä muiden kanssa. Kuten aina ihmisten elämässä, tiivis työyhteys toi mukanaan myös kiistoja. Paavali oli riidellyt Barnabaan kanssa ja valinnut itselleen uudet työtoverit, Silaksen ja Timoteuksen. Lähetystyötä ei silti lopetettu, vaan se jatkui yhä uusilla seuduilla.

Nyt Paavali sai unessa kutsun siirtyä Makedoniaan. Unessa saatu kehotus tarkoitti käytännössä sitä, että Paavalin piti lähteä kertomaan Jeesuksesta Eurooppaan. Purppuranmyyjä Lyydia perheineen olikin ensimmäinen eurooppalainen kristitty. Nykyään Euroopassa on kristittyjä 562 mijoonaa!

Lyydian tapaamiseen liittyy muutama mielenkiintoinen seikka. Tuohon aikaan miehet eivät keskustelleet tuntemattomien naisten kanssa julkisella paikalla, mutta Paavali ja Silas kuitenkin tekivät niin, jotta Lyydia saisi kuulla evankeliumin. Lyydia ei ollut juutalainen, mutta oli silti ”jumalaapelkäävä”. Nyt hän sai kuulla myös Jeesuksesta. Yleensä alkuseurakunnan jäsenet olivat alemmasta yhteiskuntaluokasta, mutta Lyydia oli varakas, sillä purppurakankaat olivat hyvin arvokkaita.

Lähetystyö on siis yllättävää, Pyhän Hengen johdolla tapahtuvaa työtä, jossa inhimilliset esteet ja rajoitukset kaatuvat.

Anu Vuola
raamattutyön koordinaattori


Kirjoita muistiinpanoja


Mieti:

Onko sinun vaikea saada kontaktia joihinkin ihmisiin? Johtuuko se heistä vai sinusta itsestäsi? Mitä samaa teissä on?