54 – Pysy valmiina!

Lisää suosikiksi

Kenen puhetta sinä kuuntelet mielelläsi?

Luuk. 3:2b–16

2. Ja kun ylipappeina olivat Hannas ja Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, joka eli autiomaassa. 3. Niin hän lähti liikkeelle ja kulki kaikkialla Jordanin seudulla saarnaten ja kehottaen ihmisiä kääntymään ja ottamaan kasteen, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. 4. Tapahtui niin kuin on kirjoitettuna profeetta Jesajan kirjassa: - Ääni huutaa autiomaassa: "Raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut! 5. Kaikki rotkot täytettäköön, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, tulkoot mutkat suoriksi, louhikot tasaisiksi teiksi! 6. Kaikki saavat nähdä Jumalan pelastustyön." 7. Kun ihmisiä tuli joukoittain kastettavaksi, Johannes sanoi heille: "Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? 8. Tehkää hedelmiä, joissa kääntymyksenne näkyy! Älkää ruvetko ajattelemaan: 'Olemmehan me Abrahamin lapsia.' Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. 9. Nyt on jo kirves pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen." 10. Ihmiset kysyivät häneltä: "Mitä meidän sitten tulee tehdä?" 11. Hän vastasi heille: "Jolla on kaksi paitaa, antakoon toisen sille, jolla ei ole yhtään. Jolla on ruokaa, tehköön samoin." 12. Myös publikaaneja* tuli kastettavaksi, ja he kysyivät Johannekselta: "Opettaja, mitä meidän tulee tehdä?" 13. Hän sanoi heille: "Älkää vaatiko enempää kuin on säädetty." 14. Sotilaatkin kysyivät häneltä: "Entä me, mitä meidän tulee tehdä?" Hän sanoi heille: "Älkää ryöstäkö älkääkä kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaanne." 15. Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias*. 16. He saivat Johannekselta vastauksen: "Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella.
Pohdintaa ja taustatietoa

Johannes oli Marian sukulaisen Elisabetin poika. Hänellä oli aivan erityinen kutsumus: hän täytti Vanhan testamentin ennustukset messiaan edelläkävijästä, sanansaattajasta. Johannes ymmärsi, että hänen tehtävänsä oli valmistaa tietä toiselle, joka on häntä paljon suurempi. Johannes eli ja saarnasi autiomaassa ja kastoi ihmisiä Jordan-virrassa. Ihmiset tulivat kaukaakin ihmettelemään ja kuuntelemaan tätä kovasanaista erakkoa.

Emme tiedä, kuinka moni todella teki niin kuin Johannes opetti. Vaikuttaa siltä, että jotkut pitivät kastetta helppona puhdistustoimituksena, jolla hyvitettäisiin synnit. Johannes näki tämän ja torui siitä kuulijoitaan kovin sanoin - kasteen kun olisi pitänyt johtaa myös elämäntapojen muutokseen.

Johanneksen kaste oli kristillisen kasteen esikuva. Johanneksen kasteessa tunnustettiin synnit, Jeesuksen nimeen kastamisessa taas on kyse siitä, että ”puemme päällemme Jeesuksen” eli turvaudumme siihen, että Jeesus on sovittanut syntimme. Kristillisessä kasteessa ihminen tulee Jumalan lapseksi ja saa Pyhän Hengen.

Anu Vuola
raamattutyön koordinaattori


Kirjoita muistiinpanoja


Mieti:

Mitä Johannes saarnaisi meidän aikamme ihmisille? Entä sinulle? Jos saat itsesi kiinni jostain synnistä, tunnusta se Jumalalle - ja saat olla varma, että syntisi on Jeesuksen sovitustyön takia anteeksiannettu!