24 – Teoriasta käytäntöön

Lisää suosikiksi

Luotatko Jumalaan?

Joos. 3:9–17

9. Joosua sanoi israelilaisille: "Tulkaa tänne kuulemaan Herran, Jumalanne, sanat." 10. Sitten hän sanoi: "Elävä Jumala on teidän keskellänne. Tämän te tiedätte siitä, että hän hävittää teidän tieltänne kanaanilaiset, heettiläiset, hivviläiset, perissiläiset, girgasilaiset, amorilaiset ja jebusilaiset. 11. Herran, koko maan valtiaan, liitonarkku kulkee Jordanin yli teidän edellänne. 12. Valitkaa nyt Israelin heimoista kaksitoista miestä, yksi kustakin heimosta. 13. Niin pian kuin papit, jotka kantavat Herran, koko maan valtiaan, liitonarkkua, ovat astuneet Jordanin veteen, joki lakkaa virtaamasta ja sen yläjuoksulta tulevat vedet pysähtyvät paikoilleen kuin muuriksi." 14. Kansa purki leirinsä ja lähti liikkeelle mennäkseen Jordanin yli, ja papit kulkivat liitonarkkua kantaen kansan edellä. 15. Oli elonkorjuuaika, ja Jordan tulvi kaikkialla yli äyräittensä. Kun arkkua kantavat papit saapuivat Jordanille ja heidän jalkansa painuivat rantaveteen, 16. yläjuoksulta virtaava vesi pysähtyi ja patoutui kuin muuriksi kaukana Adamin kaupungin luona, lähellä Saretania. Alajuoksun vedet laskivat Kuolleeseenmereen, Suolamereen, ja katosivat kokonaan näkyvistä. Näin kansa kulki Jordanin yli Jerikon kohdalta. 17. Papit, jotka kantoivat Herran liitonarkkua, seisoivat kuivalla maalla keskellä Jordanin uomaa Israelin kansan kulkiessa joen yli kuivaa maata myöten, eivätkä he liikkuneet paikoiltaan, ennen kuin viimeinenkin israelilainen oli päässyt Jordanin yli.
Pohdintaa ja taustatietoa

Joosua oli ottanut johtajan paikan ja antoi selkeät ohjeet kansalle. Mutta ei mitä hyvänsä ohjeita! Koko valtavan ihmisjoukon marssittamiseen leveänä ja syvänä tulvivan Jordanin poikki eivät viisaimmankaan johtajan itse keksimät ohjeet olisi riittäneet. Mutta tässähän on jotain tuttua, samanlaisessa tilanteessa oli oltu ennenkin…

Mooses oli joutunut erämaavaelluksen alkumetreillä ensi töikseen viemään kansan meren halki. Nyt Joosua oli aivan samassa tilanteessa, vain Egyptin armeija puuttui perästä. Jumala teki ihmeen, joka muistutti kansaa Mooseksesta ja tämän johdolla koetuista Jumalan ihmeistä.

Toisaalta tilanne oli kuitenkin toinen kuin Egyptin rajoilla neljäkymmentä vuotta aiemmin. Pitkä matka oli päättymässä ja luvattuun maahan mentiin Jumalan antamien lakien ja ohjeiden kanssa. Jordanin yli kuljettiin oikeassa järjestyksessä: liitonarkku edellä. Maa tultiin valloittamaan Jumalan voimalla, hänen liittoonsa ja lakeihinsa turvautuen.

Anu Vuola
raamattutyön koordinaattori


Kirjoita muistiinpanoja


Mieti:

Millaisessa elämäntilanteessa olisit itse halunnut nähdä ihmeen? Oletko joskus kokenut saavasi ihmeellistä apua?