48 – Бог пази Данаил

Добави към любими

За кого би рискувал/а живота си?

Данаил 6:11-23

11 Тогава онези хора се събраха и откриха, че Даниил отправяше молба и се молеше пред своя Бог. 12 Затова се приближиха и говориха пред царя за царската забрана, като казаха: Не подписа ли ти забрана, че всеки човек, който до тридесет дни би отправил молба до който и да било бог или човек освен до тебе, царю, ще бъде хвърлен в рова на лъвовете? Царят отговори: Това е вярно според закона на мидяните и персите, който не се изменя. 13 Тогава те казаха пред царя: Онзи Даниил, който е от пленените юдеи, не зачита нито тебе, царю, нито подписаната от тебе забрана, а принася молбата си три пъти на ден. 14 Тогава царят, като чу тези думи, много се наскърби и взе присърце да отърве Даниил; и се трудеше до залязването на слънцето да го избави. 15 Тогава онези хора се събраха при царя и му казаха: Знай, царю, че е закон на мидяните и персите, че никаква забрана или постановление, което царят утвърди, да не се изменя. 16 Тогава царят заповяда и докараха Даниил, и го хвърлиха в рова на лъвовете. А царят проговори на Даниил: Твоят Бог, на Когото ти служиш непрестанно, Той ще те отърве. 17 После, като донесоха камък и го поставиха върху устието на рова, царят го запечати със своя печат и с печата на големците си, за да не се измени никакво намерение относно Даниил. 18 Тогава царят отиде в палата си и пренощува гладен; нито остави да донесат пред него музикални инструменти; и сънят побегна от него. 19 На сутринта царят стана много рано и побърза да отиде при рова на лъвовете. 20 И като се приближи до рова, извика с плачевен глас към Даниил. Царят проговори на Даниил: Данииле, служителю на живия Бог, твоят Бог, на Когото ти служиш непрестанно, можа ли да те отърве от лъвовете? 21 Тогава Даниил отвърна на царя: Царю, да си жив довека! 22 Моят Бог прати ангела Си да запуши устата на лъвовете и те не ми навредиха, защото се оказах невинен пред Него; също и пред тебе, царю, не съм извършил никакво прегрешение. 23 Тогава царят се зарадва много и заповяда да извадят Даниил от рова. И когато Даниил беше изваден от рова, никаква повреда не бе открита у него, защото беше уповал на своя Бог.
Коментари

Данаил идва от Израилевото племе Юда. По време на Вавилонския плен той става висш служител на цар Дарий. В среда, която не познава Бога, Данаил Му остава верен – за което дори рискува живота си. Какво го кара да направи това? Все пак Данаил е заточен и поробен в чужда култура! Данаил обича Бога повече от всичко. Нищо не може да го накара да се откаже от взаимоотношението си с Бога – за Данаил е важно да говори с Бога всеки ден и да не губи връзката с Него. Той цени близкото си взаимоотношение с Бога повече от собствения си живот! Това вероятно е причината Данаил да не се страхува от последствията – той просто вярва, че Бог ще направи това, което е правилно. Неговото отношение събужда и у царя интерес към този чужд за него Бог.

Пиер Ален Воле
Офицер в Армията на спасението (Швейцария)


Добави бележка


Сега какво?

Какво мислиш за хората, които рискуват всичко за вярата си? За какво би рискувал/а своя живот? Имаш ли добра връзка с Бог?