72 – Петър изцелява куц мъж

Добави към любими

„Обвиняваш“ ли Бога и за добрите неща?

Деяния 3:1-10

1 Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в деветия час, часа на молитвата, 2 някои носеха един човек, куц по рождение. когото слагаха всеки ден при така наречените Красиви врати на храма, да проси милостиня от онези, които влизаха в храма. 3 Той, като видя Петър и Йоан, когато щяха да влязат в храма, попроси да му се даде милостиня. 4 А Петър, заедно с Йоан, се взря в него и каза: Погледни ни. 5 И той ги гледаше внимателно, като очакваше да получи нещо от тях. 6 Но Петър каза: Сребро и злато аз нямам; но каквото имам, това ти давам; в името на Исус Христос Назарянина, стани и ходи. 7 И като го хвана за дясната ръка, го вдигна; и в същия миг краката и глезените му добиха сила. 8 И той, като скочи, изправи се и проходи; и влезе с тях в храма, като ходеше и скачаше, и славеше Бога. 9 И целият народ го видя да ходи и да слави Бога; 10 и го познаха, че беше същият, който седеше за милостиня при Красивите врати на храма; и се изпълниха с почуда и удивление за това, което беше станало с него.
Коментари

Исус се е възнесъл и Святият Дух е слязъл като Негов заместник на земята и придружава Неговите последователи. И Той се показва на хората. Мнозина осъзнават чрез Святия Дух, че Исус е Божият Син. Първото в историята християнско общество се появява в Йерусалим. Петър и Йоан, призовани от Исус по време на Неговия живот на земята, усърдно работят за обръщането на хората към вяра в Исус. Те знаят, че животът с Исус не ги прави финансово богати, но прави възможни неща, които не могат да се купят с пари. Изцеляването на куция човек не е зрелищно. Въпреки това има огромен ефект. Хората забелязват, че случилото се не е възможно по човешки. Изцеленият човек също осъзнава, че трябва да благодари не на Петър и Йоан за това чудо, а на Бога (стихове 8 и 9). Същият този Бог внушава и удивление, и скептицизъм и до днес (стих 10).

Катарина Хауболд
Младежки ръководител (Германия)


Добави бележка


Сега какво?

Случвало ли ти се е нещо, което по човешки е било невъзможно? Какво, според теб, трябва да дават християните на другите хора?