85 – Силна вяра

Добави към любими

С надежда... коя е най-голямата ти надежда или най-голямото ти желание за бъдещето?

Колосяни 1:21-23а

21 И вас, които бяхте някога отстранени и врагове по разположение чрез злите си дела, 22 сега примири чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, за да ви представи пред Себе Си святи, непорочни и безупречни, 23 ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата, открита на вас в благовестието.
Коментари

Сдобряване с Бога! Това е добрата новина, която Павел предава в това послание. Павел пише, че хората в града Колос (в днешна Турция) са се променили: отхвърлянето на Бога и неправилният начин на живот са оставили мястото на живот, който Бог одобрява. Така нареченият свят живот: не съвършен, но в Божиите очи чист и невинен. Защото тези хора са станали Божии приятели. Случилото се през първи век оттогава се е случвало на много места по света. И се случва и днес. Защото Исус е като мост над бездната, която стои между Бога, от една страна, и хората, от друга. Който премине по моста, може да се наслаждава на живот с Бога и по-късно – на велико бъдеще в Неговия нов свят.

Франк Фишер
Специалист по корпоративни комуникации, автор (Германия)


Добави бележка


Сега какво?

Какво се надяваш да получиш от Е100? Изпълнило ли се е вече някое от тези очаквания? Променило ли се е отношението ти към Бога от прочетеното дотук в Е100? Променило ли се е нещо в живота ти? Какво мислиш за това?