2 – Грехопадението

Добави към любими

Кой определя кое е правилно и добро?

Битие 3:1-13

1 А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя каза на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? 2 Жената отговори на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем, 3 но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. 4 А змията каза на жената: Никак няма да умрете; 5 но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. 6 И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желано, за да дава знание, взе от плода му и яде, даде и на мъжа си да яде с нея и яде и той. 7 Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи; и съшиха смокинови листа и си направиха препаски. 8 И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. 9 Но Господ Бог повика човека и му каза: Къде си? 10 А той отговори: Чух гласа Ти в градината и се уплаших, защото съм гол; и се скрих. 11 А Бог му каза: Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш? 12 И човекът отвърна: Жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото и ядох. 13 И Господ Бог каза на жената: Какво е това, което си сторила? А жената отговори: Змията ме подмами и ядох.
Коментари

Като че ли е неизбежно: Адам и Ева нарушават единственото правило, което Бог е постановил (Битие 2:17). Правило, което Бог не е измислил, за да им развали удоволствието. Или да скрие нещо от човека, както змията го представя (стих 1). Напротив: Бог иска да попречи на човека да тръгне по грешния път. Когато Адам и Ева осъзнават, че са голи (стих 7), проблемите им едва започват. Много други ще последват. В крайна сметка коренът на всяка несправедливост, с която се сблъскваме на този свят, може да бъде проследен до този библейски текст. Човекът изоставя Божията представа за живота и така печели за себе си много трудности. Това показва, че грехът има последствия. Той руши взаимоотношението с Бога и прави нещата да не са така добри, както Бог ги е предвидил първоначално.

Серж Енс
Редактор и координатор на работата с младежи към Скрипчър Юниън (Германия)


Добави бележка


Сега какво?

Бог е имал идея и план за това как трябва да изглежда този свят. Вярваш ли в това? Как може Бог да стане неделима част от твоя живот? Кое ти пречи да имаш взаимоотношение с Бога?