10 – Яков и Исав

Добави към любими

Вярвал/а ли си сляпо на някого?

Битие 33:1-11

1 След това Яков, като погледна, видя, че идваше Исав и с него четиристотин мъже; и раздели децата си на Лия и Рахил и на двете слугини. 2 Слугините и децата им сложи напред, Лия и децата ѝ – след тях, а Рахил и Йосиф най-назад. 3 А сам той мина пред тях и се поклони до земята седем пъти, докато стигне при брат си. 4 Исав се завтече да го посрещне, прегърна го, хвърли се на врата му и го целуна; и те заплакаха. 5 И като видя жените и децата, каза: Какви са ти тези? А Яков отговори: Това са децата, които Бог подари на слугата ти. 6 Тогава слугините и децата им пристъпиха и се поклониха. 7 Така пристъпиха и Лия, и децата ѝ и се поклониха; а после пристъпиха Йосиф и Рахил и се поклониха. 8 Тогава Исав каза: За какво ти е цялата тази дружина, която срещнах? А той отговори: За да придобия благоволението на господаря си. 9 А Исав каза: Имам доволно, брате мой; ти задръж своите си. 10 Но Яков отвърна: Не, моля ти се, ако съм придобил твоето благоволение, приеми подаръка ми от ръцете ми, тъй като видях лицето ти като че видях Божие лице, понеже ти беше благосклонен към мене. 11 Приеми, моля, подаръка ми, който ти е принесен; защото Бог е постъпил благо към мен и имам всичко. И като настояваше, той го прие.
Коментари

Яков ужасно се страхува да види отново своя брат Исав. Все пак преди много време той е откраднал от него бащината благословия, с което е станал глава на семейството вместо Исав. Несигурността му относно реакцията на Исав го кара да се подготви за всяка вероятност. Той прави всички нужни приготовления да спечели брат си на своя страна, използвайки всякакви методи. Както се оказва, това въобще не е било необходимо – Исав няма каквито и да било зли намерения. Противно на всички очаквания срещата се превръща в трогателно помирение. Бог се е погрижил за това, разбира се. Той не би позволил Исав да навреди на Яков или да го нарани – Яков би трябвало да знае това. Но следвайки поговорката „По-добре да ми е сигурно, отколкото да съжалявам“, Яков се уверява, че е в безопасност, вместо да се довери на Бог.

Натали Енс
Редактор към Скрипчър Юниън (Германия)


Добави бележка


Сега какво?

Как действаш в ситуации на криза? За кои неща би помолил/а Бог да ти помогне, и кога не би Го молил/а за помощ?