19 – Бог спасява Израил

Добави към любими

Какво е чувството да си свободен?

Изход 12:21-28; 50-51

21 Тогава, на четиринадесетия ден от месеца, Моисей повика всички Израилеви старейшини и им каза: Идете и си вземете по едно агне според семействата си и заколете пасхалното агне. 22 После да вземете китка от исоп и да я потопите в кръвта, която ще съберете в леген, и с кръвта, която е в легена, да ударите по горния праг и двата стълба на къщната врата, и никой от вас да не излиза от къщната си врата до сутринта. 23 Защото Господ ще мине да порази египтяните, а когато види кръвта на горния праг и на двата стълба на вратата, Господ ще отмине вратата и няма да остави погубителят да влезе в къщите ви, за да ви порази. 24 И ще пазите това като вечен закон за себе си и за синовете си. 25 Когато влезете в земята, която Господ ще ви даде според обещанието Си, ще пазите този обряд. 26 А когато децата ви попитат: Какво искате да кажете с този обряд?, 27 ще отговорите: Това е пасхално жертвоприношение за минаването на Господа, Който отмина къщите на израилтяните в Египет, когато поразяваше египтяните, а избави нашите къщи. Тогава народът се наведе и се поклони. 28 И израилтяните отидоха и направиха, както Господ заповяда на Моисей и Аарон. 50 И всички израилтяни направиха, както Господ заповяда на Моисей и Аарон. 51 И така, в същия онзи ден Господ изведе израилтяните от Египетската земя според подразделенията на тяхното войнство.
Коментари

За да нанесе последния удар на фараона и да освободи Израил, Бог изпраща погубващ ангел, който да убие всичките първородни деца. За израилтяните това значи да следват точно каквото Бог им казва, ако искат да предпазят своите семейства. Ангелът ще подмине къщите им само ако рамката на вратата е напоена с кръв. Оттам идва и думата „Пасха“, която на еврейски значи „подминавам“.
Принасянето на животни в жертва на Бог има ясно значение за народа на Израил. То показва, че човек е виновен пред Бога. Вината трябва да бъде изкупена по някакъв начин, за да могат Бог и човек да общуват един с друг. Логиката зад това не е лесна за разбиране: Бог е свят и изцяло добър – човекът обаче не е. И затова беше нужна заместителна жертва, за да може човекът да живее свързан с Бога.

Еки Грауман
PR и младежки ръководител


Добави бележка


Сега какво?

Какво значи за теб да си „добър/-а“? Всеки човек ли е виновен пред Бог? Защо/защо не?