4 – Божието обещание

Добави към любими

Знаеш ли какво е първоначалното значение на дъгата?

Битие 9:8-17

8 После Бог говори на Ной и на синовете му с него: 9 Вижте, Аз поставям завета Си с вас и с потомството ви след вас; 10 и с всичко живо, което е с вас – птиците, добитъка и всички земни животни, които са с вас, да, с всяко земно животно от всичко, което е излязло от ковчега. 11 Поставям завета Си с вас, че няма да бъде изтребена вече никоя твар от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята. 12 Бог каза още: Ето белега на завета, който Аз поставям до всички поколения между Мен и вас и всичко живо, което е с вас; 13 поставям дъгата Си в облака и тя ще бъде белег на завет между Мен и земята. 14 Когато докарам облак на земята, дъгата ще се яви в облака; 15 и ще си спомня завета Си, който е между Мен и вас и всичко живо от всяка твар; и водата няма вече да стане потоп за изтреблението на всяка твар. 16 Дъгата ще бъде в облака; и ще я гледам, за да си напомням вечния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята. 17 Бог каза на Ной: Това е белегът на завета, който установих между Мен и всяка твар, която е на земята.
Коментари

Много хора са изгубили живота си заради потоп. В крайна сметка човечеството е предизвикало върху себе си тази беда. Божието твърдо обещание или завет (стих 11), че подобно опустошение никога няма да се повтори, изглежда нелогично. То звучи наивно и почти разкаяно. Като че ли Бог си е променил мнението. Като че ли Потопът е трябвало да задоволи Неговото желание за мъст, а после Бог е осъзнал, че хората няма да станат по-добри, но нещата все пак не са чак толкова зле. Нищо не може да е по-далеч от истината! Бог е знаел от самото начало с какво се захваща. Но от самото начало Той има спасителен план за човечеството. Същият този план е обобщен много години по-късно в писмо, написано от човек на име Павел (Колосяни 1:15-20).

Серж Енс
Редактор и координатор на работата с младежи към Скрипчър Юниън (Германия)


Добави бележка


Сега какво?

Какво мислиш за твърдението „виновни пред Бога“? Защо, според теб, Бог трябва да съди злото? Разбираш ли колко е голямо желанието на Бог да прощава?